CEL SZKOLENIA:


Głównym celem szkolenia jest przekazanie Państwu praktycznej wiedzy z zakresu zmian w prawie pracy a w szczególności:

  1. Zmian w zakresie umów o pracę. (zasady potwierdzania umowy o pracę na piśmie – przed dopuszczeniem do pracy a nie przed rozpoczęciem  pracy, wypowiedzenie umowy o pracę).
  2. Nowych zasad dotyczących wydawania świadectwa pracy i jego treści.
  3. Ochrony przedemerytalnej (art. 39 Kodeksu pracy) po zmianach w systemie emerytalnym po 1 października 2017 r.
  4. Zmianach w zakresie ograniczenia handlu w niedziele, w tym zmianach w KP od 1 marca 2018 r.
  5. Zmianach w zakresie ochrony danych osobowych – projekt ustawy o ochronie danych osobowych i Przepisy  wprowadzające tę ustawę zmieniające ustawę – Kodeks pracy – zmiana art. 22(1) – zmiany w stosunkach  pracy w związku ze stosowaniem rozporządzenia unijnego RODO w 2018.
  6. Urlopach rodzicielskich po zmianach – wybrane zagadnienia.

ADRESACI:


Wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia, w szczególności osoby zajmujące się kadrami i księgowością

tabby title=”TRENERKA:”]
Specjalistka, wieloletni praktyk i wykładowca z zakresu prawa pracy.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Zakład Doskonalenia Zawodowego Parczew ul. Harcerska 8

TERMIN I GODZINA:

21 marca 2018 r., godz. 9.00 – 15.00

CENA:

160 zł /osoba plus VAT

Cena obejmuje:

  • materiały szkoleniowe
  • materiały piśmiennicze-notatnik, długopis
  • wyżywienie (obiad, serwis kawowy)

ZGŁOSZENIA:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go do dnia 19 marca 2018r. na numer faksu 81 855 14 20 lub skan na adres e-mail: biuro@arsg.lublin.pl

Płatność przelewem w terminie 7 dni na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu

KONTAKT:
Agencja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Sp. z o.o.
ul. Rynek 7, 20 -111 Lublin
tel. / fax: 81 855 14 20
e-mail: biuro@arsg.lublin.pl