CEL SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu omówienie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu unijnym o ochronie danych osobowych (RODO), a także przygotowanie osób odpowiedzialnych za zgodne z przepisami prawa przetwarzanie danych osobowych do prawidłowego stosowania przepisów, które wchodzą w życie od 25 maja 2018r., a w szczególności:

 • Źródła prawa dotyczące ochrony danych – przepisy polskie i międzynarodowe – jako podstawy ochrony danych osobowych i uregulowania dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 • Ustawa o ochronie danych osobowych – zakres podmiotowy i przedmiotowy, wyłączenia i ograniczenia stosowania ustawy, podstawowe pojęcia, rodzaje danych osobowych, zasady ochrony danych osobowych.
 • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
 • Administrator Danych Osobowych – prawa i obowiązki.
 • Osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych.
 • Rola i status ABI a zadania Inspektora Ochrony Danych.
 • Dane osobowe w działaniach marketingowych – podstawa przetwarzania danych, rola obowiązku informacyjnego, budowanie baz danych i legalność ich wykorzystywania.
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych czy Urząd Ochrony Danych Osobowych – kompetencje i zadania organu nadzorczego.
 • Rejestracja zbiorów danych a rejestr czynności przetwarzana danych osobowych.
 • Dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów ustawy.

Szkolenie zorganizowane zostanie w Lubartowie.

ADRESACI:


Wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

TRENER:

Prawnik zajmujący się bezpieczeństwem informacji i danych osobowych od 1997 r., manager z doświadczeniem w zakresie wdrażania systemów ochrony danych osobowych w podmiotach zobowiązanych oraz zarządzania zespołami specjalizującymi się w przedmiotowym obszarze, praktyk realizujący zadania jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji oraz ekspert świadczący usługi doradcze i konsultingowe obsługujący zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne, audytor wewnętrzny z zakresu bezpieczeństwa informacji, członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, absolwent studiów podyplomowych „Wykonywanie funkcji ABI” realizowanych przez PAN pod patronatem GIODO, autor pacy „Odpowiedzialność karna ABI”, trener prowadzący szkolenia w obszarze ochrony danych osobowych od kilkunastu lat, zajmujący się ochroną danych osobowych od strony praktycznej.

MIEJSCE SZKOLENIA:

LUBARTÓW:                            Oddział Lubelskiej Fundacji Rozwoju, ul. Cmentarna 10

Termin i godzina:                         22 czerwca 2018 r., godz. 9.00 – 15.00

CENA:

150 zł /osoba plus VAT

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • materiały piśmiennicze-notatnik, długopis
 • wyżywienie (obiad, serwis kawowy)

ZGŁOSZENIA:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go odpowiednio do dnia  20 czerwca 2018r. na numer faksu 81 855 14 20 lub skan na adres e-mail: szkolenia@arsg.lublin.pl

Płatność przelewem w terminie 7 dni na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu

KONTAKT:
Agencja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Sp. z o.o.
ul. Rynek 7, 20 -111 Lublin
tel. / fax: 81 855 14 20
e-mail: szkolenia@arsg.lublin.pl