PROJEKT ARCHIWALNY

Projekt „Nie jest jeszcze za późno na pracę” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu:
Poprawa dostępu do zatrudnienia i aktywizacja zawodowa 83 osób (41 kobiet) pozostających bez zatrudnienia poprzez zastosowanie kompleksowych instrumentów wsparcia a w efekcie podjęcie zatrudnienia stałego lub tymczasowego przez 35 UP (14K/21M) z powiatu lubartowskiego, parczewskiego do końca VI/2015 r

Okres realizacji projektu: od 01.09.2013r. do 30.06.2015r.

Uczestnikami projektu były osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane w PUP jako bezrobotne) zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na stałe lub tymczasowo na terenie powiatów lubartowskiego i parczewskiego

Zasięg projektu obejmował obszar powiatów: lubartowskiego i parczewskiego.