PROJEKT ARCHIWALNY

Projekt „Marzenia, inicjatywa i przedsiębiorczość wymagają wsparcia” współfinansowany był przez Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 realizowany zgodnie z umową numer NBP-WE-PZ-0691-0378-2015.

Cel główny projektu:
Wzrost poziomu wiedzy i umiejętności 32 osób niepełnosprawnych w zakresie bezpiecznego korzystania z usług bankowych, zakładania działalności gospodarczej oraz aktywnego poszukiwania pracy, w tym samozatrudnienia osiągnięty do końca marca 2016r.

Okres realizacji od 01.10.2015r. do 31.03.2016r.

Uczestnikami projektu były osoby z niepełnosprawnością w wieku od 18 do 55 roku życia, które nie brały udziału w projektach o podobnym charakterze.

Zasięg projektu obejmował obszar powiatów: lubartowskiego, parczewskiego, lubelski i łęczyńskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem ewaluacyjnym który dostępny jest tutaj oraz raportem z analizy ankiet przed rozpoczęciem udziału w projekcie oraz ankiet końcowych.