PROJEKT ARCHIWALNY

Projekt „Edukacja MIKRO” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu:
Wzrost konkurencyjności 28 mikroprzedsiębiorstw poprzez nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz nabycie uprawnień przez 90 pracowników firm z terenu powiatów parczewskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego i radzyńskiego, osiągnięty do 31/08/2014r.

Okres realizacji projektu: od 01.03.2013r. do 31.08.2014r.

Uczestnikami projektu były pracownicy i/lub kadra zarządzająca 28 mikroprzedsiębiorstw, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie powiatów: lubartowskiego, parczewskiego, łęczyńskiego i radzyńskiego.

Zasięg projektu obejmował obszar powiatów: parczewskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego i radzyńskiego