Nasze biura:

Lublin

ul. Rynek 7
tel: 081 528 53 32
e-mail: szkolenia@arsg.lublin.pl

Lubartów

ul. Cmentarna 10
tel: 081 855 14 20
e-mail: biuro@arsg.lublin.pl

KRS 0000033329, NIP 946 21 60 085, REGON 431009496
Wysokość kapitału zakładowego 70 000,00 zł.

kontakt do Inspektora Ochrony Danych ARSG: biuro@arsg.lublin.pl