Szkolenie ma na celu omówienie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu unijnym o ochronie danych osobowych (RODO), a także przygotowanie osób odpowiedzialnych za zgodne z przepisami prawa przetwarzanie danych osobowych do prawidłowego stosowania przepisów, które wchodzą w życie od 25 maja 2018r.

Szkolenie zorganizowane zostanie w Lubartowie.

Szczegóły dotyczące szkolenia dostępne są tutaj.