Zapraszamy Państwa na kolejną edycję szkolenia „Zmiany w prawie pracy w 2018 r.”

Głównym celem szkolenia jest przekazanie Państwu praktycznej wiedzy z zakresu zmian w prawie pracy a w szczególności:

  1. Zmian w zakresie umów o pracę. (zasady potwierdzania umowy o pracę na piśmie – przed dopuszczeniem do pracy a nie przed rozpoczęciem  pracy, wypowiedzenie umowy o pracę).
  2. Nowych zasad dotyczących wydawania świadectwa pracy i jego treści.
  3. Ochrony przedemerytalnej (art. 39 Kodeksu pracy) po zmianach w systemie emerytalnym po 1 października 2017 r.
  4. Zmianach w zakresie ograniczenia handlu w niedziele, w tym zmianach w KP od 1 marca 2018 r.
  5. Zmianach w zakresie ochrony danych osobowych – projekt ustawy o ochronie danych osobowych i Przepisy  wprowadzające tę ustawę zmieniające ustawę – Kodeks pracy – zmiana art. 22(1) – zmiany w stosunkach  pracy w związku ze stosowaniem rozporządzenia unijnego RODO w 2018.
  6. Urlopach rodzicielskich po zmianach – wybrane zagadnienia.

Więcej informacji o szkoleniu w Parczewie znajduje się tutaj w Białej Podlaskiej tutaj