Zapraszamy do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na wynajem kompletnie wyposażonej kuchni na terenie miasta Łęczna (woj.lubelskie) wraz zapleczem na warsztaty gastronomiczne oraz zapewnienie tzw. przerwy kawowej” dla uczestników warsztatów oraz szkoleń w projekcie „Kamienie milowe w rehabilitacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnością” nr RPLU.11.01.00-06-0045/16

Pełna treść zapytania ofertowego

Załączniki