Informujemy, iż w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia „Kucharz małej gastronomii z egzaminem czeladniczym”  wybrana została oferta Pani Marty Góźdź i Pani Teresy Jędrusiak  zamieszkałych w Lubartowie.

Wybrano jedyną ofertę złożoną w postępowaniu. Oferta spełnia wymagania formalne.