Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia „Kucharz małej gastronomii z egzaminem czeladniczym” (usługa trenerska) zgodnie z blokami tematycznymi szczegółowo opisanymi w zapytaniu ofertowym.

Niniejsze postępowanie związane jest z realizacją projektu pt.„Kamienie milowe w rehabilitacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnością” nr RPLU.11.01.00-06-0045/16

Pełna treść zapytania ofertowego

Załączniki